Zvislé značenie

Vodorovné značenie

Dopravné zariadenia

Zvislé dopravné značenia

 • Dopravná značka je vyrobená z pozinkovaných plechov hrúbky 1 mm. Po svojom obvode má lisovaný ochranný okraj šírky 25 mm, prípadne z plechov hrúbky 1,3 mm bez ochranného okraja.
 • Prednú stranu dopravnej značky vyrábame z retroreflexných fólií. Používame fólie 3M a Kiwalite triedy 1 Engineer Grade, triedy 2 High Intensity Grade a triedy 3 Diamond Grade.
 • Na zadnej strane dopravnej značky sú pomocou obojstranne lepiacej pásky nalepené vystužovacie lišty, ktoré zároveň slúžia na uchytenie dopravnej značky o zvislý nosič.
 • Dopravnú značku máme certifikovanú podľa ustanovení §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 413/2000 Z.z., číslo certifikátu 1358-CPD-0097

Vodorovné dopravné značenia

Na základe dlhoročných skúseností z hľadiska životnosti, farebnej stálosti a reflexivity zabezpečujeme vodorovné dopravné značenie týmito materiálmi:

 • jednozložkové farby (SINOKRYL, ZEBRAKRYL)
 • studený plast (PLASTMAL, SILAMAT)
 • termoplast (LKF, NAVIPLAST)
 • fotoluminiscenčné farby (HELREFLEX)
 • predformované fólie (3M)
 • bezpečnostné prvky (MAIBACH, GARANT, HELVET)
 • reflexné úpravy (SOVITEC, SWARCO, POTTERS)

Všetky materiály majú platný certifikát pre použitie, prípadne vlastnia potrebný protokol o zhode výrobku.

Dopravné zariadenia a nosiče

 • Ako zvislé nosiče používame buď vlastné profily lisované z hliníkových zliatin, alebo oceľové štandartné profily.
 • Na uchytávanie dopravnej značky na zvislý nosič používame objímky vyrobené lisovaním z hliníkových zliatin, alebo objímky vyrobené z oceľových profilov.
 • Všetky uchytávacie prvky sú opatrené antikoróznou povrchovou úpravou.
 • Zvislé nosiče a uchytávacie prvky máme certifikované podľa ustanovenia §21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona 413/2000 Z.z. číslo certifikátu 1358-CPD-0100