• Základným prvkom informačného systému je informačný bod
  • Informáciou v bode môže byť zobrazenie vybraného územia s označením vybraných aktivít, alebo Informácia o smere k vybranej aktivite
  • Informačný bod so smermi k vybraným aktivitám je vyrobený z lamiel z hliníkových zliatin šírky 120 alebo 150 mm so stĺpikom priemeru 76 alebo 90 mm
  • Obrazovú časť zhotovujeme podľa požiadavky zákazníka z retroreflexných alebo nereflexných fólií
  • Ciele sú podľa svojej charakteristiky začlenené do logických skupín v rámci ktorých používame jednotnú farebnú kombináciu obrazu lamiel
  • Ako zvislé nosiče používame hliníkové 4-drážkové stĺpy alebo oceľové stĺpy, na ktoré upevňujeme špeciálnz profil “tangenciál”. Stĺpy sú opatrené povrchovou úpravou eloxovaním alebo práškovaním.