Založenie spoločnosti:

Spoločnosť bola zaregistrovaná a zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. dňa 17. júna 1996. Základné imanie spoločnosti je 6.639 € (200.000,- Sk)

Obchodné meno spoločnosti:

Spoločnosť je v obchodnom registri zaregistrovaná:
Obchodné meno: Mobilita servis spol. s r. o.
Sídlo: Technická 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35693011
DIČ: 2020340201
IČ DPH: SK 2020340201
Pávna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Prevádzka spoločnosti:

Chod spoločnosti je zabezpečovaný z miesta jej sídla
Technická 6, 821 04 Bratislava
tel./fax: 02/43635357
E-mail: mobilita.ba@mobilita.sk,mobilita@mobilita.sk

Predmet činnosti:
Spoločnosť má v obchodnom registri zapísané predmety činnosti:

 • nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
 • inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
 • realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
 • prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
 • montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
 • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
 • projektovanie elektrických zariadení
 • revízia vyhradených elektrických zariadení
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
 • výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
 • reklamná a propagačná činnosť

 

Štatutárne orgány spoločnosti:

V mene spoločnosti je podľa výpisu z obchodného registra oprávnený konať jeden konateľ:

Ing. Ctibor Kováč vo funkcii riaditeľa spoločnosti.

Hlavné zameranie:

Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti Mobilita servis spol. s r. o. je výroba dopravných značiek, montáž a servis zvislých dopravných značiek, prenájom dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení, realizácia vodorovného dopravného značenia, výroba, montáž a servis informačno-orientačných systémov.
Kompletnosť zabezpečovaných služieb v oblasti organizácie a riadenia dopravy dopĺňa spracúvanie Projektov organizácie dopravy.

Technologické vybavenie spoločnosti :

Technologické vybavenie spoločnosti Mobilita servis spol. s r. o. zodpovedá predmetu činnosti – výrobe dopravných značiek a dopravných zariadení. Spoločnosť vlastní výkonné pracovisko počítačovej grafiky s priamym prepojením na sieťotlač a malosériovú veľkoformátovú tlač.
V oblasti obrábania kovov spoločnosť vlastní technológiu a nástroje na výrobu lisovaných dopravných značiek po celom obvode značky z hliníkového a pozinkovaného plechu až do rozmerov 3000×2000 mm.
Používané hliníkové profily pre veľkoplošné dopravné značky, informačno-orientačné systémy ako aj všetky nosiče a upínacie prvky sú lisované na nástrojoch ktoré sú majetkom spoločnosti a boli vyrobené na základe výkresov spoločnosti.
V súlade s potrebami výroby je vybavená prevádzka na obrábanie, delenie a zváranie kovov.
Mobilita servis spol. s r. o. je majiteľom vstrekovacej formy na výrobu dopravných kužeľov.
Spoločnosť je vybavená ľahkou technikou na montáž a osádzanie dopravných značiek, t.j. dostatočným vozovým parkom, nezávislými elektrickými agregátmi a kompletným vybavením pre montáž a servis dopravných značiek, dopravných zariadení a dočasného dopravného značenia.
Spoločnosť vlastní techniku na realizáciu vodorovného dopravného značenia.

Integrovaný systém manažmentu riadenia :

V spoločnosti Mobilita servis spol. s r. o. je problematike kvality venovaná prvoradá pozornosť. V rámci neustáleho zlepšovania ISM sa hlásime k možnosti komunikácie so zainteresovanými stranami. V prípade akýchkoľvek pripomienok, poznámok, námetov na zlepšenie nás kontaktujte na zverejnených kontaktoch.
Sme držiteľmi príslušných ES certifikátov zhody  v zmysle príslušných právnych a technických predpisov.
V spoločnosti je zavedený systém manažérstva kvality ktorého výsledkom sú získané certifikáty podľa noriem ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007